Sarma Upesleja

Dzejniece

Dzimusi 1944.gada 6. aprīlī Jēkabpils apriņķa Ābeļu pagastā. Pēc Tukuma J.Raiņa vidusskolas  absolvēšanas  studēja Jelgavā,  – toreizējā LLA Mežtehnikas fakultātē. Pirmā darba vieta bija Sporta laivu rūpnīca Dzintars Jūrmalā, kur strādāja par sporta  laivu konstruktori,  tad mazliet radniecīgā nozarē kolhoza  Padomju zvejnieks laivu cehā Klapkalnciemā un līdz ar atmodas sākumu – Tukuma rajona padomē par Sociālās palīdzības koordinācijas centra vadītāju. 1995.gadā  pēc Zviedrijas sabiedriskās organizācijas Livslust iniciatīvas ar Vānes pagasta padomes atbalstu izveidoja  Jauniešu arodapmācības centru Dzīvesprieks Vānē, kura mērķis bija atbalstīt bez vecāku aprūpes palikušos jauniešus. 2002. gadā LLU ieguvusi Socioloģijas maģistra grādu.

Regulāri publicējas  novada laikrakstā Neatkarīgās Tukuma Ziņas, bijušas publikācijas  laikrakstā  Kultūras Forums (2009), XI Kurzemes novadu Dzejas dienai veltītajā apkopojumā Piedziedājums (2009), Liepājas literātu un radošo mūziķu kluba žurnālā Helikons.

Izdotās grāmatas:

Zalkša bezgalība – dzejas krājums, 2009.

Tik tuvu Tev – dialogs dzejā sadarbībā ar dzejnieku Māri Reinbergu, 2011.

Laika meti – dzeja un dziesmas, 2015. – Anitas Stikānes dziesmas ar Sarmas Upeslejas tekstiem

Teiksma par Tukuma Katrīnu un rozi – veltījums  Tukumam dzejā, 2016.

Grāmatas vāks
S.Upesleja – Teiksma par Tukuma Katrīnu un Rozi

Labs vārds kā pakāpiens,
uz kura dienu sākt.

 

no grāmatas “Zalkša bezgalība”