Grāmatas

Ja vēlaties iegādāties kādu no šīm grāmatām, lūdzu, rakstiet: https://www.tla.lv/kontakti/

Elmārs Augusts Rumba
“Puikas sirds un mūža zīmes”
dzeja
6 EUR

Elmārs Augusts Rumba 
“Saulava” 
dzeja
6 EUR

Gvido Drage
“Ūdens pulkstenis”
haikas
6 EUR

Gvido Drage
“Vienkārši zeme”
haikas
6 EUR


 Ilūzija par bezgrēka sabiedrību Padomju Savienībā tika kultivēta visiem iespējamiem līdzekļiem, arī atbrīvojoties no varai netīkamiem “elementiem” — ubagiem, invalīdiem, dīkdieņiem, dzērājiem, ielasmeitām un pārāk brīvdomīgajiem. Ja ne citādi, tad ar tiesas lēmumu “par parazītisku dzīvesveidu” izolējot viņus no komunisma cēlāju saimes un izraidot labi tālu no PSRS galvaspilsētām. Par šīm vietām tolaik skaļi nerunāja, tās dēvēja lakoniski, bet ietilpīgi — 101. kilometrs.
Uz patiesiem faktiem balstītais romāns “101. kilometrs” ir dokumentālām detaļām bagāts likteņstāstu audekls, kas stāsta par notikumiem 30 gadu garumā vienā no tuvās trimdas punktiem padomju Latvijā. Ironiski, ka tieši šai pagastā dzimis un romānā aprakstītajā muižā darba gaitas uzsācis Latvijas himnas autors Baumaņu Kārlis. Tur nepelnīti nonāk arī romāna galvenā varone Zelma. Viņa klusējot nēsā sevī nesamierināmu pazemojumu, un dzīve turpina sīksto jauno sievieti lauzt.
 

Guna Roze
“101. kilometrs”
romāns
10 EUR

Ģetrtrūde fon den Brinkena
„Nogrimusī zeme” („Land unter”) ir vācbaltiešu dzejnieces un rakstnieces, kādreizējās tukumnieces Ģertrūdes fon den Brinkenas (1892–1982) autobiogrāfiskās piezīmes latviešu sabiedrībai nezināmā skatījumā par piedzīvoto un pārdzīvoto divos pasaules karos un starpkaru periodā, kad liktenīgo pavērsienu rezultātā  radās jauni valstiskie veidojumi.

Ģertrūde fon den Brinkena

“Nogrimusī zeme”

romāns


8 EUR

Sarma Upesleja
“Teiksma par Tukuma Katrīnu un Rozi”
dzeja
4 EUR

Sarma Upesleja, Māris Reinbergs
“Tik tuvu tev”
dzeja
6 EUR