Vēsture

Tukuma literātu apvienība dibināta 1963. gada maijā. Tās ierosinātājs un pirmais vadītājs bija dzejnieks Pēteris Jurciņš – visiem zināmās dziesmas Vālodzīte teksta autors, bet centrs – laikraksta Komunisma Rīts redakcijā. Avīze regulāri publicēja literāro lappusi Jaunais arums, kas vēlāk pārtapa par Literatūras un mākslas lappusi.

Tukuma literātus tolaik konsultēja Jānis Sirmbārdis, Milda Losberga, Arvis Grods, Mirdza Ķempe un Imants Ziedonis. Lietišķās sanāksmes apvienoja ar viesošanos pie kolēģiem Rīgā un citos novados, bet literāras apspriedes un gatavošanās Dzejas dienām notika katru mēnesi. Gadu gaitā apvienībā savu gara un literāro devumu atstājuši tādi literāti kā Pēteris Jurciņš, Velta Veiriņa, Andris Zauers, Ieva Roze, Elmārs Augusts Rumba, Dzintra Lastovska, Daina Jansone – Treice, Vladimirs Kalva, Ilmārs Tīrmanis, Inta Riekstiņa, Marija Anmane, Edīte Brence, Taira Haļāpina, Aivis Briesma, Silvija Silava.

1993. gada 30. oktobrī Tukuma mākslas un novadpētniecības muzejā atzīmējusi 30-to jubileju, apvienība uz laiku pārtrauca darbību, atjaunojot to 1996. gadā – par vadītāju izvēlot Ventu Dubrovski, pēc tam Baibu Talci-Reinbergu.

Kopš 1998. gada Ventspils apvienības aicināti un Aijas Bumbieres rosināti Tukuma literāti piedalījušies visās Kurzemes Dzejas dienās, ko pa kārtai organizē katrā novadā jau gandrīz 20 gadus. Biežāka sadarbība bijusi ar Talsu apvienību Maijas Laukmanes vadībā un Jelgavas apvienību, publicējoties kopkrājumā Zemgales vācelīte. Tukuma literāti kuplinājuši mākslas un literāro pasākumu programmas skolās, bibliotēkās, kultūras namos, uzņēmumos visā Latvijā, sadarbojušies kopīgos projektos ar Tukuma muzeju, bibliotēku, māksliniekiem, mūziķiem, komponistiem. Publikācijas visvairāk atbalstījuši laikraksti Neatkarīgās Tukuma Ziņas un Latvijas Avīze.

2011. gada 9. aprīlī par Tukuma literātu apvienības vadītāju kļuva žurnāliste un rakstniece Guna Roze. 2011.gada 27.oktobrī viņas organizatoriskā darba rezultātā apvienība reģistrēta Uzņēmumu reģistrā un kļuva par biedrību Tukuma Literātu apvienība. Tieši TLA iedibināts tāds republikas mēroga pasākums kā Sirds uz perona. Trīs reizes organizētas Kurzemes Dzejas dienas, vienu – Kurzemes Mākslas un dzejas dienas. Apvienības prozaiķi regulāri piedalās Prozas lasījumos un kopš 2014.gada iedibinājuši arī savus – Tukuma prozas lasījumus. Izstādēs Latvijas Grāmata Ķīpsalā notikušas Gvido Drages un Ilgas Liepiņas autorstundas, arī Imanta Liepiņa grāmatas atvēršanas svētki un apvienības producētās dzejas filmas Pretī seanss. Izstādē Latvijas Grāmata 2016 TLA jau piedalījās ar savu stendu.

2013. gada septembrī TLA nosvinēja 50-to jubileju, atceroties visus, kas ar savu pašaizliedzību, radošo darbu un entuziasmu palīdzējuši apvienībai pastāvēt.