Tekstu rediģēšana

Valodas tīrība un labskanība ir goda lieta gluži tāpat, kā vizīte pie daktera ar tīru miesu un labāko veļu. Izlabosim stila, gramatikas un interpunkcijas kļūdas jūsu projektu pieteikumos, studiju darbos, manuskriptos u.c. Par saturu gan jāatbild autoram pašam.

Marija Anmane, Guna Roze