Ziedojumi

Grāmatu “Kungs Tukums. Vēsturiskā apriņķa literatūras almanahs 17. – 21.g.”

var iegādāties “Zvaigznes” grāmatnīcā Tukumā

vai nopērkot ar pārskaitījumu:

Cena 23 Euro

Izglītības iestādēm, bibliotēkām, almanahā publicētajiem literātiem – 20 Euro

Maksājuma uzdevumā norādīt pircēja vārdu uzvārdu un eksemplāru skaitu.

Maksājuma uzdevumu lūdzam sūtīt uz e-pastu: [email protected], vēstules tēmā norādot “almanahs”

 

  8.5-9/L-28140 Piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss 16.07.2015

Biedrība „Tukuma Literātu apvienība”
Šēseles 3, Tukums, LV-3101
Reģistrācijas Nr:  40008185229
Konta Nr:  LV60HABA0551032719850
A/S Swedbank