Ziedojumi

Būsim pateicīgi, ja atbalstīsiet ar ziedojumu Tukuma literārā almanaha “Kungs Tukums” izdošanu vai rezervēsiet savu eksemplāru jau tagad par minimālo iespējamo cenu – 20 Euro. To varēs iegūt atvēršanas svētkos 29. martā plkst 17.00 Tukuma bibliotēkā.

Maksājuma uzdevumu ar maksātāja/grāmatas saņēmēja vārdu lūdzam sūtīt uz e-pastu: [email protected], vēstules tēmā norādot “almanahs”

 

  8.5-9/L-28140 Piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss 16.07.2015

Biedrība „Tukuma Literātu apvienība”
Šēseles 3, Tukums, LV-3101
Reģistrācijas Nr:  40008185229
Konta Nr:  LV60HABA0551032719850
A/S Swedbank