Projekti

nozīmīgākie realizētie projekti

 

Kopš 2019. gada

VKKF finansējumu iegūst projekts Prozas fermentācija (Tukuma prozas lasījumi)

2013., 2014., 2016., 2019., 2021., 2022. un 2023. gadā

VKKF finansējumu ieguvis TLA projekts Sirds uz perona

2014. un 2020. gadā

Tukuma novada pašvaldība deleģēja TLA Kurzemes Dzejas dienu organizēšanu

2015. gadā 

ieguvām finansējumu ELFLA LEADER pasākuma

Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

aktivitātē

Audiovizuālā aprīkojuma iegāde biedrības “Tukuma Literātu apvienība” organizēto pasākumu nodrošināšanai  

Projekta Nr. 14-08-LL21-L413201-000013

Audiovizuālā aprīkojuma iegāde biedrības "Tukuma Literātu apvienība" organizēto pasākumu nodrošināšanai

2023. gada Tukuma novada Kultūras projektu konkursā iegūts finansējums kultūrobjekta Melnā istaba izveidošanai