Guna Roze

Prozaiķe un režisore, projekta Sirds uz perona autore.

Dzimusi Limbažos 1965.gada 17.februārī. Beigusi Viļa Lāča Rīgas 31. vsk. literatūras novirziena klasi, ko joprojām uzskata par savu vērtīgāko izglītību. Pēc tam paralēli darbam mācījās par masu pasākumu un svētku režisori. 2015.gadā beigusi Latvijas Rakstnieku savienības dramaturģijas kursus.

Latvijas Rakstnieku savienības biedre kopš 2016.gada.

Strādājusi reklāmas un PR jomā, televīzijā un vadošajos Latvijas žurnālos. Bijusi žurnāla Sarunas galvenā redaktore. Desmit gadus vadīja pašas izveidoto bērnu skatuves mākslas studiju Pirmais Dublis. Vairāku literāro īsfilmu scenāriju autore un režisore, veido filmas korporatīviem pasūtījumiem. Presē publicējas kopš 1983. gada.

 

Nozīmīgākie režisētie svētki vai līdzdalība to organizēšanā:
Sirds uz perona; Cēsu pilsētas svētki; konkursi Superpuika; Latvijas Skolu Jaunatnes 8. Dziesmu un deju svētki; Disney filmu pirmizrādes Latvijā; Mākslas un kultūras festivāls Pastaigas Tukumā, Kurzemes Mākslas un Dzejas dienas Vārti uz Kurzemi; Tukuma Rožu svētki; Jaunmoku pils 115 gadu jubilejas Dārza svētki u.c.

Dailes teātra izrādes Ronja – laupītāja meita (2002) dramatizējuma autore

Izdotās grāmatas:

Zemenes ar pienu – stāstu krājums, 2004, izd. Jumava

101.kilometrs – padomju kauna zona – romāns, 2015, izd. Dienas Grāmata

Gunas Rozes grāmatas 101. kilometrs vāks

Sadursme – romāns stāstos, 2019, izd. Dienas Grāmata

grāmatas "Sadursme" vāks

Līdzautore:
Ventspils novada medicīnas vēsture, 2011, izd.
Valters un Rapa;
– Ventspils Starptautiskās rakstnieku mājas Gada grāmata 2016
.
– Dzejas krājuma Mūsu saulesstīga
literārā konsultante, 2016.

Sastādītāja:

Kungs Tukums – vēsturiskā apriņķa literatūras almanahs 17.-21. gs – 2019, izd TLA

Kungs Tukums

Kā tu domā: ja cilvēki vienmēr zinātu, kurp viņu ceļš aizved, biežāk paliktu mājā vai aizskrietu palēkdamies?

no romāna “101.kilometrs”