Baiba Talce

Dzejniece un skolotāja

Dzimusi 1956.gadā, dzīvo Slampē.

Ieguvusi maģistra grādu pedagoģijā, filoloģijā. 2010.g. beigusi doktorantūru Daugavpils Universitātē. Kopš 1980. gada – literatūras un mākslas pasniedzēja. Bijusī kino tēlainības pasniedzēja Rīgas 20. vsk. kino klasei.

Presē publicējas kopš 1973.g.

Izdotās grāmatas

Tēlainā izpratne literatūrā – izd. RaKa, 1999.
Laikā pateiktais – dzeja, 2004.


Paspārne – dzeja, 2006.


Sizifa komplekss – dzeja, 2011.

 Apbalvojumi

1998.g.  – IZM Goda raksts
1999. g.  – Luda Bērziņa prēmija
2001. g.  – Luda Bērziņa prēmija

Celt un nest ar vārdu un mīlu, kāpt lejā un augšup no jauna.

no grāmatas “Sizifa komplekss”