Baiba Talce

Celt un nest ar vārdu un mīlu, kāpt lejā un augšup no jauna.

/no grāmatas “Sizifa komplekss”/

 

Dzejniece un skolotāja, LRS biedre kopš 2019. gada

Dzimusi 1956. gadā. Ieguvusi maģistra grādu pedagoģijā, filoloģijā. 2010.g. beigusi doktorantūru Daugavpils Universitātē. Kopš 1980. gada – literatūras un mākslas pasniedzēja, tostarp kino tēlainības pasniedzēja Rīgas 20. vsk. kino klasei. 25 gadus dzīvoja Slampē un strādāja Zemgales vidusskolā. 2021. gadā, lai būtu tuvāk mazbērniem, atgriezās dzimtajā Rīgā. 2021.gadā.

Presē publicējas kopš 1973.g.

Filmas Pretī scenārija autore (2014)

Izdotās grāmatas

Tēlainā izpratne literatūrā – izd. RaKa, 1999.

Laikā pateiktais – dzeja, autorizdevums, 2004

 

Paspārne – dzeja, autorizdevums, 2006

 

Sizifa komplekss – dzeja, autorizdevums, 2011

 

Tālās tikšanās

Tālās tikšanās, dzeja, autorizdevums, 2019

Apbalvojumi

1998.g.  – IZM Goda raksts
1999. g.  – Luda Bērziņa prēmija
2001. g.  – Luda Bērziņa prēmija