Ilga Bindre

(dzimusi Ķimene 1954.g. Džūkstē), dzīvo Slampes pagastā

Izglītība: sākumskolas skolotāja – Rīgas pedagoģiskā skola 1975.g.
Ekonomists-organizators – LLA 1984.g.
Pašreizējā nodarbošanās – apkopēja Zemgales vidusskolā

Savas grāmatas nav, bet kopš 2011.gada publicējos gadskārtējā kopkrājumā Zemgales vācelīte

Mēs ikviens šai pasaulē esam kā mazs gaismas stars,
Vien atšķiramies spožumā, gara spēkā un ticībā.