Ilga Bindre

Mēs ikviens šai pasaulē esam kā mazs gaismas stars,
Vien atšķiramies spožumā, gara spēkā un ticībā.

dzimusi Ķimene 1954.g. Džūkstē, dzīvo Slampes pagastā, pensionāre

Izglītība: sākumskolas skolotāja – Rīgas pedagoģiskā skola (1975)
Ekonomists-organizators – LLA (1984)

Grāmatas

Sirds siltumam – dzeja, autorizdevums, 2019

kopš 2011.gada publicējas gadskārtējā kopkrājumā Zemgales vācelīte