Imants Liepiņš

Imants Liepiņš ir žurnālists un rakstnieks ar 17 gadu darba stāžu. Viņa specialitāte — dokumentālā, uz patiesiem faktiem balstītā literatūra (pazīstama arī ar starptautisko apzīmējumu non-fiction).

Izdotās grāmatas

UKRAINA. Dzīvība, nāve un iekšējā revolūcija: aculiecinieka stāsts Jumava, 2015.

Nāvējošie gaisa dārzi Dienas Grāmata, 2016.

Piedalījies trīs filmu uzņemšanā. Regulāri lasa lekcijas bibliotēkās, skolās un kultūras iestādēs par dokumentālo literatūru.