Dārza pasija

Aug vārdā no-
sauktās skaņas
līdz saknēm
aug ie-
tiecas no-
mizotu zaru
sulojošās brūcēs
tiecas no
galotnēm uz visām
debespusēm
tādā krāšņā
augšanā tiecas
mana vieta
tava vieta
vieta visiem pa-
saules vējiem
kas pie-
dalās augšanas procesa
abstraktajā poēzijā
tikai tagad ir
ziema
un zari aiz-
rep ledū
saknes ie-
stieg ilgajā
tālāknodošanas no-
tikumā padots tiek
signāls un sākas
slepenā sakņu
ilgošana un retas
ir tās
reizes kas mēs
netiekam ie-
aicināti
pavej! cik daudz
ledu jākausē
mūsu lūpām lai
vārdā no-
sauktu skaņas
kas vēl augs
augs kas vēl.