Pluinī un plēš…

Pluinī un plēš

ziemeļaustrenis negausīgs,

bet turas ābols pie zara,

lapa sausā

gulbjiem nelido līdz,

Pelēkspurainu ērkuli miķelīts

vēju fokstrotu dejo,

rociņas helēnei padevis.

Tikai kastanis

nemierīgs ripo –

vēl saknēm vietu

nav atradis.