Vēstnesis

Tur ir tālums
tur ir kur
tiekties
jebšu labāk
palikt tepat
pieliekties
un šķērsot ne-
redzamos vārtus
kas atdala
klātbūšanu no sekojošā
gliemežnīcas spirāle
izkaltis sausiņš
realitātes uztvere
tur ir
kur esi
atkal iztaisnojies
redzi sasalušu zemi
dzirdi
saod
pieskaries sasalušajai zemei
un vēlreiz
ieej pa vārtiem.