Gaiļezeram

naksniņa – nakts

ezerā guļ

tas ezers pilns mūsu nopūtām

atspulgu zivīm

un prāta dūņām

aiz-prāta pārplūdes slūžās

sīka straumīte čurkst

drošības vārsti

ciparu kodi un ugunsmūri

gaidīšanas režīmā snauž

iedegas – nodziest – iedegas

daži iespēju logi

un atkal viss nomierinās

iekšup vērsti tikšķi

un klikšķi – re!

naksniņa – nakts

gaili uzvilka

rītausmas revolverim