Pēc salnas nakts

Pēc salnas nakts  top  kļavām sārtas buras –

nav sapņu kuģis  jūrā jāmeklē,

bet jāpaspēj, kamēr to kvēle turas,

pirms vējš nav norēvējis  zēģeles,

ir jāpaspēj liet glāzēs rudens vīnu,

uz lapu klāja tango izdejot

ar  krāsu virpuli zem burām  vīties,

pēc kursa zvaigžņu kartā lūkojot.

 

Un tas nekas, ka vēji pluinīs kļavu,

ka rīta acīs zvaigznes izdzisīs –

mēs būsi svinējuši sapni savu,

uz ziemu sārtu lapu ņemsim līdz.