Anna Jurševica

***

Kad tu sildīji manas plaukstas,
zilkrēslas stundā
es sajutu baltu mieru.
Cauri dienām laiks
nav jāplēš uz pusēm,
nav jādala drumslās sīkās.
Laikam tagad vērtība cita:
jāprot tam ļauties
rāma klusuma stundās
uz šīs nedrošās pasaules.