Izsludinām haiku konkursu

TUKUMA un TALSU novadu literāti!

AICINĀM PIEDALĪTIES HAIKU KONKURSĀ

天 皇 陛 下 へ の 手 紙

Vēstule Japānas imperatoram”

 

NOLIKUMS

Literāti ar vai bez pieredzes, kuri dzīvo, mācās vai strādā Tukuma vai Talsu novadā un ir vecumā 16+, aicināti sacerēt haikas – Japānas kultūrai raksturīgās trīsrindes, kas ietver poētisku gadalaiku un apkārtnes vērojumu kā apziņas atklāsmi un savā pasaules izjūtā līdzīgas latvju dainām.

Konkursu Dzejas dienu ietvaros organizē biedrība “Tukuma Literātu apvienība” sadarbībā ar Japānas vēstniecību Latvijā.

IESNIEGŠANAS NOSACĪJUMI

  • Dalībnieks iesūta 5 (piecas) iepriekš nepublicētas, paša radītas haikas latviešu valodā.
  • Pieteikumā jānorāda ziņas par autoru: vārds, uzvārds (pseidonīms), saistība ar novadu, īss radošais CV (ne vairāk kā ½ lapas), kā arī kontaktinformācija (tālruņa Nr., e- pasts).
  • Pieteikums jānoformē elektroniskā versijā, Word formātā.
  • Pieteikumi līdz 2022. gada 1. septembrim iesūtāmi [email protected] ar norādi “haiku konkursam”.

VĒRTĒŠANA

  • Iepazīstoties ar darbiem anonīmi, žūrija – Daiga Lapāne, Gvido Drage, Valdis Jansons – atzīmēs žanram atbilstošākos un mākslinieciski spilgtākos darbus un izvirzīs savu uzvarētāju.
  • Noslēguma pasākumā, finālistiem nolasot savus darbus auditorijai, tiks piešķirta arī klausītāju balva.
  • Ja nav ievēroti iesniegšanas nosacījumi, žūrija darbus nevērtē.

Balvā – haiku imperatora tituls un īpašas veltes.

NOSLĒGUMA PASĀKUMS

“Vēstule Japānas imperatoram”

2022. gada 9. septembrī plkst. 17.00 Tukuma novadā

sīkāka informācija sekos