novembra dzeja

Anna Jurševica
Tai naktī mēs kāpām
lielajā kalnā,
paklanīties zvaigznēm,
kas gunskurā krita
bez salnām,
un laidāmies
dziļākās lejās,
kaut zvaigznes
smējās par mums.
Mēs laimīgi tikām,
ka bijām tur,
kamēr dziestošas ogles
rīta miglu noskūpstīja.
**
Rudenī
kā aiziešana
dzērves kliedz,
uz laiku atvadoties,
vēl dvašo zeme mētelī
no lapu glāstiem siltiem.
Nāks stingums drīz,
jau […]

Citādas beigas

Tukuma Literātu apvienība ikgadējam prozas konkursam “Tukuma prozas fermentācija 2023” izvēlējusies visai sarežģītu uzdevumu – uzrakstīt atšķirīgu nobeigumu kādam no latviešu literatūras kalsikas darbiem.
Kāds būs konkursa dalībnieku fantāzijas lidojums?

Vai kaķītis tiešām piedos saviem pāri darītājiem? (K.Skalbes “Kaķīša dzirnavas”).
Kā beigsies Edgara un Kristīnes stāsts? (R.Blaumanis “Purva bridējs”).
Varbūt Vanadziņa tētis tomēr atgriezīsies? (V.Lācis “Vanadziņš”).

To uzzināsim, svētdien 26.novembrī […]