101. kilometrs komunistiskā genocīda upuru piemiņas nedēļā

Šonedēļ skumjās atceramies 14. jūniju – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu, kad 1941. gada naktī no 13. uz 14. jūniju notika Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz PSRS soda nometnēm un piespiedu nometināšanas vietām, kā rezultātā daudzi no viņiem gāja bojā bada, slimību un necilvēcīga darba dēļ.
Pieminot šo traģēdiju, “Latvijas Radio 1” no 8. līdz 13. jūlijam […]

Par Annas Jurševicas dzejoļu krājumu “Kad vējš sudrabu spēlē”

 
“Jaunrade” laikam būs tas vārds, kurš lielā mērā raksturo ne vien latviešu inteliģenci, bet visu tautu kopumā. Un laiks arī tagad tāds: ne tikai steidzīgs, nervozs un spriedzes pilns. Tiklab arī drosmīgs, atļaujošs, iedvesmojošs. Cilvēki pusmūžā stājas augstskolās, dibina firmas, iekopj strausu fermas, sāk dejot stepu… Uzdrīkstas darīt lietas, kas pirms tam likušās neiespējamas, līdz […]