Anna Jurševica

***
Kad tu sildīji manas plaukstas,
zilkrēslas stundā
es sajutu baltu mieru.
Cauri dienām laiks
nav jāplēš uz pusēm,
nav jādala drumslās sīkās.
Laikam tagad vērtība cita:
jāprot tam ļauties
rāma klusuma stundās
uz šīs nedrošās pasaules.

Šugerbušs ir klāt!

9. februārī Rīgā, izdevniecības “Zvaigzne ABC” svinību pagrabiņā Kr. Valdemāra ielā 6 notika Ingrīdas Zaķes stāstu krājuma “Sugerbušs – absurdi stāstiņi vīriešiem” atvēršanas svētki.
Pasākumu vadīja aktieris Māris Bezmers, ar savu klātbūtni pagodināja izdevniecības īpašniece Vija Kilbloka, projektu vadītāja Bārbala Simsone, reklāmas menedžere Kristīne Ilziņa un grāmatas redaktore Daina Grūbe. Starp daudzajiem pasākuma apmeklētājiem bija arī […]

ZELTA SVECE 2022

2017. gadā ieviesām tradīciju – TLA biedru un reizēm arī sadarbības partneru sumināšanu par paveikto iepriekšējā gadā – “Zelta svece”. Nominantus izvirza paši literāti, tālab katrai balvai vienmēr ir vairāki nominanti. Balvu saņem tas, kurš visvairāk reižu izvirzīts attiecīgai nominācijai. Par ko – arī tas ir TLA kolēģu formulējums.
Līdz šim balva bija drīzāk simboliska – […]

Zelta vērti krēsli

Krēslu parāde
Pagājušā gada decembrī “Tukuma Literātu apvienība” pēc gandrīz 60 darba gadiem beidzot tika pie savām telpām Tukumā, Tidaholmas ielā 3 (Audēju darbnīcas mājā) 2. stāvā.
12. janvārī jaunajās telpās rīkojām pirmo pasākumu – apvienojām sālsmaizi ar TLA tradicionālo iepriekšējā gada izvērtējuma pasākumu “Zelta svece”.
Diemžēl telpa nav bezizmēra, tāpēc nolēmām, ka aicināsim viesos tikai pašus tuvākos […]