ZELTA SVECE 2022

2017. gadā ieviesām tradīciju – TLA biedru un reizēm arī sadarbības partneru sumināšanu par paveikto iepriekšējā gadā – “Zelta svece”. Nominantus izvirza paši literāti, tālab katrai balvai vienmēr ir vairāki nominanti. Balvu saņem tas, kurš visvairāk reižu izvirzīts attiecīgai nominācijai. Par ko – arī tas ir TLA kolēģu formulējums.

Līdz šim balva bija drīzāk simboliska – diploms ar pie tā piestiprinātu zelta svecīti. Šogad – TLA lielās jubilejas gadā – arī pati balva ir īpaša. To darināja koktēlnieks Guntars Upenieks.

 

Zelta svece 2022 laureāti

GADA IZRĀVIENS – Guntis Tālers – vienā gadā četras jaunas grāmatas, un ar katru nākamo vērojama profesionālā izaugsme.

GADA IZAUGSME – Ingrīda Zaķe – sagatavošanā grāmata lielā izdevniecībā /nu jau izdota/. Strādājusi pie jauniem stāstiem, kas ar atsaucību uzņemti publiski. Cienījamas atziņas intervijā autorlapā NTZ. Aktīvi iekļāvusies TLA.

GADA TEKSTS – Sarma Upeslejagodalgotās haikas konkursā “Vēstule Japānas imperatoram”. Dzeja, kas pārtapa V. Zilvera skaņdarbā ar pirmatskaņojumu Ziemassvētkos Kandavas un Tukuma baznīcās.

Balva Sarmai Upeslejai

GADA PUBLIKĀCIJA – Guna Roze – “Elēģija padomju sievietei” /Patiesā Dzīve/; “Katram sava čuhņa” /Kultūrzīmes/.

GADA AUTORS – Guntis Tālers – visražīgākais, turklāt labā profesionālā līmenī. Pamanīts un atzīts soctīklos, presē un televīzijā. Galvenā – “Žūrijas balva” Tukuma prozas fermentācijā. Laba autorlapa NTZ. “Rīgas Grāmatu svētku” īpašais autors u.c.

GADA GRĀMATA – Ilgas Liepiņas darbs  “Ūdensvīrs ar resno bizi”

GADA UZDRĪKSTĒŠANĀS – Ilga Liepiņa – haiku konkurss “Vēstule Japānas imperatoram” – pati ideja, drosme iesaistīt Japānas vēstniecību un uzaicināt vēstnieku, pašai uzrakstīt haikas un novadīt noslēguma pasākumu.

GADA DEGSME – Guna Roze – garainis, kas griežas, verd, mutuļo, dzirksteļo, kūsā, iedvesmojot mūs visus uz literāri/mākslinieciski radošu… ko? Rainis varbūt teiktu: “…uz augsto tāli.”

GADA SASNIEGUMS – Gvido Drage – balva Egona Līva oriģinālliteratūras konkursā “Krasta ļaudis”.

TLA GADA NOTIKUMS – “Tukuma prozas fermentācija” 10 gadu jubilejas pasākums.

GADA ATBALSTS:

Ināra Bezmere – uzreiz pēc iestāšanās TLA aktīvi iesaistījās biedrības darbā. Uzrakstīja projektu “Melnā istaba” (atbalstīts). Iesaistās Tukuma kā Literatūras pilsētas virzīšanā UNESCO Radošo pilsētu tīklā. Dzīvesgudrs vērojums/secinājums TLA trokšņainā brīdī. Daudz darīja jauno telpu iekārtošanā u.c.

Guntis Zariņš – rakstīja projektu “Tukuma novada dalība izstādē “Latvijas Grāmata 2023”” (atbalstīts). Ar savu ieguldījumu piedalījās izstādē “Latvijas Grāmata 2022”. Aizstāvēja TLA intereses NVO komisijā dome. Palīdzēja risināt sarežģīto telpu situāciju. Iesaistās Tukuma kā Literatūras pilsētas virzīšanā UNESCO Radošo pilsētu tīklā u.c.

Kārlis Eklons – līdz šim lielākais privātais ziedojums “Tukuma Literātu apvienībai”.

GADA FOTO

“Neuzkrītoša izsekošana”

Gada foto 2022

Foto – Guna Roze, iesniedza – Ingrīda Zaķe