Ķēves dēls Kuvids jeb Oda uzņēmējiem

Mātes meta kauliņus kopā un jaundzimušo papīros ierakstīja «Māte Nr. 1, Māte Nr. 2 un Māte Nr. 3.» Katra vienu dienu auklēja, vienu gāja darbā, trešā brīva. Visi trīs beztēva dēli uzauga kā brāļi. To, kas dzima likumīgajai sievai, dēvēja par atraitnes dēlu Kuvidu, mīļākās puiku par Kuvidu kreiso, bet trešo citādi nesauca, kā vien par Kuvidu ķēves dēlu.

Pasaules alga

Ieslīdējis dievnamā, Sešpirkstis sevi apzīmēja ar krusta zīmi, trīs reizes paklanījās, un pats sev nopurpināja: – Kungs, mans Radītāj, apžēlo mani! Dievs, esi man, grēciniekam žēlīgs! Kungs, piedod man par visiem grēkiem!