Konkursa “Tukuma prozas fermentācija 2023 – Citādas beigas” nolikums

 KONKURSS

Tukuma prozas fermentācija 2023  “CITĀDAS BEIGAS”

NOLIKUMS

Autori, kuri dzīvo, mācās vai strādā Tukuma novadā un ir sasnieguši 16 gadu vecumu, aicināti piedalīties ikgadējā prozas konkursā – lasījumos, kas šogad veltīts latviešu literatūras klasikai.

MĒRĶI

 • Veicināt literāro jaunradi Latvijas trešajā lielākajā novadā, bagātināt novada kultūras dzīvi ar baudāmu un jēgpilnu literāru pasākumu.
 • Motivēt novada literātus attīstīt rakstītprasmi.
 • Izgaismot Latvijas literatūrā līdz šim neatklātus talantus, kas var rezultēties ar prozas debijas grāmatu.

AUTORS

Autors ir fiziska persona, kas uzrakstījusi konkursam iesniegto literāro darbu. Pseidonīma(u) izmantotājs ir tā pati fiziskā persona.

DARBA UZDEVUMS

Autors izvēlas kādu no žūrijas piedāvātajiem oriģināldarbiem un uzraksta tam citu – alternatīvu nobeigumu (nevis turpinājumu). Labāko darbu autori tos nolasa noslēguma pasākumā.

IZMANTOJAMIE ORIĢINĀLDARBI

 • Rūdolfs Blaumanis “Purva bridējs”
 • Kārlis Skalbe “Kaķīša dzirnavas”
 • Vilis Lācis “Vanadziņš”

DARBA NOSACĪJUMI

 • Tekstam jāsākas ar oriģināldarba teikumu, rindkopu vai tiešās runas daļu, kam turpmāk sekos jaunradītais teksts.
 • Teksts jārada, iespēju robežās saglabājot oriģināla stilu, taču ir atļauti literāri eksperimenti, piemēram, darbības pārvietošana uz citu laikmetu.
 • Katrs Autors drīkst iesniegt ne vairāk kā vienu darbu par katru oriģinālu.
 • Darbs ir Autora paša radīts, iepriekš nav publiski lasīts un publicēts (ieskaitot sociālos tīklus).
 • Apjoms – ne mazāk kā 6000 un ne vairāk kā 12 000 zīmes ar atstarpēm (2-4 datorlapas, rakstot ar 12 punktu lieluma burtiem).

PIETEIKUMĀ JĀIETVER

 • Darbs elektroniskā versijā, Word formātā.
 • Darba nosaukums un/vai izvēlētais literārais darbs.
 • Ziņas par Autoru: vārds, uzvārds un (ja ir) pseidonīms; saistība ar Tukuma novadu; īsa – ne vairāk kā 1000 zīmes ar atstarpēm –  radošā biogrāfija; kontaktinformācija: tālruņa numurs, e-pasta adrese.

PIETEIKUMI LĪDZ 2023.GADA 5.NOVEMBRIM (IESKAITOT)                                 nosūtāmi uz e-pastu [email protected] ar atzīmi “Citādas beigas”

ŽŪRIJA

Jūlija Dibovska – literatūras kritiķe, laikraksta “Kultūrzīmes” un izdevniecības “Latvijas Mediji” redaktore;

Bārbala Simsone – literatūrzinātniece un kritiķe, izdevniecības “Zvaigzne ABC” redaktore;

Dzintars Tilaks – rakstnieks un žurnālists.

DARBU VĒRTĒŠANA UN GODALGAS

Autoriem paliekot anonīmiem, žūrija:

 • izlasīs un novērtēs visus konkursam iesniegtos darbus. Vērtēšanas kritēriji: oriģinalitāte, literārā meistarība un teksta kvalitāte, oriģinālam pietuvināts stils, literāro eksperimentu ticamība;
 • noslēguma pasākumā nosauks labākos darbus, kurus nolasīs to Autori;
 • īpašās nominācijās apbalvos vairākus darbus, starp kuriem var būt arī finālā neiekļuvušie;
 • vienosies par vienu darbu, kas iegūs galveno – “Žūrijas balvu” un 100 eiro prēmiju.

Noslēguma pasākumā tiks piešķirtas arī “Klausītāju” un “Autoru” balvas ar 50 eiro prēmiju katrai. Kādu no naudas balvām var iegūt tikai tie Autori, kas nolasījuši savu darbu noslēguma pasākumā. Sakritības gadījumā viena darba Autors var saņemt visas trīs balvas.

Noslēguma pasākumā katrs Autors par savu darbu saņems rakstisku žūrijas novērtējumu, ko organizatori nepubliskos. Neieradušies Autori nevar sacensties par galvenajām balvām, bet žūrijas vērtējumu saņems elektroniski trīs dienu laikā pēc noslēguma pasākuma.

NOSLĒGUMA PASĀKUMS “CITĀDAS BEIGAS” NOTIKS 2023. GADA 26. NOVEMBRĪ (vietu precizēsim)