Pasniegtas Rumbas balvas

7. maijā, TLA 60 gadu jubilejas svinību laikā Tukuma pilsētas Kultūras namā tika pasniegtas pirmās Rumbas balvas, kas veltītas dižam tukumniekam – dzejniekam, vēsturniekam, Tukuma Goda pilsonim ELMĀRAM AUGUSTAM RUMBAM, un ko pasniedz par brīvprātīgu un nozīmīgu sirdsdarbu Tukuma novada kultūrvēsturē un novadpētniecībā. Par kultūras, vēstures un kultūrvietu pētīšanu, saglabāšanu, popularizēšanu.
Attēlā Tukuma pilsētas kultūras nama skatuve. Priekšplānā milzīgs kinoekrāns, uz kura projicējas E.A. Rumbas portrets. Malā galdiņš ar balvām, blakus galdiņam ziedoši ķiršu zari, pie galdiņa stāv ceremonijas vadītāji un balvas pasniedzēji - Guna Roze-Tamule un Aigars Brics
“Rumbas balvas” pasniegšanas ceremonija
Balva Nr. 1 – VITOLDAM MAŠNOVSKIM
Par nozīmīgu sirdsdarbu Tukuma novada kultūrvēstures veidošanā – par arhitektūras mantojuma pētniecību, sistematizēšanu un popularizēšanu.
Vitolds Mašnovskis
Balva Nr. 2 – ZANEI SILIŅAI
Par nozīmīgu sirdsdarbu Tukuma novada kultūrvēstures veidošanā –
par kultūrvietas “Tukku Magi” iedzīvināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu.
Zanes Siliņas balvu rotāja arī Tukku Magi ēku apveidi
Zane Siliņa
Balva Nr. 3 – ŽANIM BEZMERAM
Par nozīmīgu sirdsdarbu Tukuma novada vēstures veidošanā –
par novada pilsētu un lauku fotografēšanu “šeit un tagad”, šo attēlu publiskošanu.
Žanis Bezmers
Laureāti saņēma Pateicības rakstus un unikālus mākslas darbus – fotoalbumus, kuros līmēt īstas fotogrāfijas. Albumu vākus rotā unikāls gobelēns ar nojaušamām Elmāra Augusta Rumbas labsirdīgās sejas aprisēm. Gobelēnu autore Aija Balandiņa. Balvu papildināja divas grāmatas – Elmāra Augusta Rumbas dzejas krājums “Puikas sirds un mūža zīmes” un TLA izdotais literārais almanahs “Kungs Tukums”.
Visi trīs laureāti kopā
No kreisās: Vitolds Mašnovskis, Zane Siliņa, Žanis Bezmers
Balvas pasniedza TLA valdes locekļi Guna Roze-Tamule un Aigars Brics.
Laureātiem bija veltīts arī muzikāls sveiciens – LNO orķestra mūziķes, brīnišķīgās akordeonistes Initas Āboliņas koncerts.
Spēlē Inita Āboliņa

Nākamo “Rumbas balvu” pasniegsim pēc 5 gadiem.