Mūsu nozīmīgākie notikumi 2019. gadā

1. Izdoto grāmatu rekordskaits

TLA pastāvēšanas 56 gadu vēsturē vēl nekad nav izdots tik daudz grāmatu kā 2019. gadā – desmit!

Kopkrājums

“Kungs Tukums – vēsturiskā apriņķa literatūras almanahs 17.-21.gs”

Romāni:

Rolanda Bula “Stopētāju lieta” un “Upes laiks” – iekļuvis Latvijas bibliotēku pirktāko grāmatu TOP 50 sarakstā. Ceļā pie lasītājiem “Sīnāja kalna lieta”

Guna Roze “Sadursme” – izvirzīts balvām “Kilograms kultūras” un “Krasta ļaudis”

Nella no Krotes (Ilga Liepiņa) “Ragana bez diploma”

Dzeja:

Sarma Upesleja un Māris Reinsons “Aiz sidraba šķidrauta”

Baiba Talce “Tālās tikšanās”

Daina Jansone-Treice “Sirds viducī”

Ilga Bindre “Sirds siltumam”

2. Piedalījāmies izstādē “Latvijas Grāmata 2019”

3. Sadarbība ar laikrakstu “KONTEKSTS”

Uzsākta sadarbība ar Latvijas Rakstnieku savienības laikrakstu “konTEKSTS”. Kopš novembra TLA gatavo rubriku “rūKGšana” ar autorību Kungs Tukums.

4.Baiba Talce uzņemta Latvijas Rakstnieku savienībā

5. Guna Roze ievēlēta LRS pārstāvju sapulcē

6. “Sirds uz perona”

Novadā jau 5 vietās notika tradicionālais Dzejas dienu pasākums “Sirds uz perona”

7, Tukuma prozas lasījumi

Projekts Tukuma prozas lasījumi šogad – “Prozas fermentācija” saņēma Tukuma novada un VKKF finansējumu. Aizvadīts kvalitatīvākais un vislabāk apmeklētais konkursa noslēguma pasākums septiņu gadu laikā.

8. Atklāta Aigara brica gleznu personālizstāde

9. Par TLA biedri kļuvusi Evelīna Strode

10. Guna Roze saņēma Tukuma novada Atzinības rakstu.