Tukuma prozas lasījumi 2017

Vēsture

11.novembrī notika jau piektie Tukuma prozas lasījumi. Šoreiz mākslinieku darbnīcā “Antīks” un konferensjē lomu uzņēmās Artis Gailis. Pasākums bija kupli apmeklēts un atzīts par ļoti labi noorganizētu. Piecos gados Tukumā savus vēl nepublicētos darbus (tāds ir festivāla noteikums) lasījuši 11 autori, šogad – 7. Iespējams, Tukums ir vienīgā vieta Latvijā, kur ir savi – vietējie prozas lasījumi. Gluži tāpat kā Kurzeme ir vienīgais reģions, kam ir savi – Kurzemes prozas lasījumi. Ne Vidzemei, ne Zemgalei, ne Latgalei tādu nav. Kurzemes lasījumos jau septiņus gadus piedalās arī Tukuma rakstnieki, divus gadus esam uzvarējuši.

Lasījumos piedalījās: Marija Anmane ar stāstu “Mice un terapija”, Rolanda Bula ar stāstu “Koppapīrs”, Gvido Drage ar triptihu “Zirgs pieguļā”, Ilga Liepiņa ar stāstu “Dīvas Eiras gūsts”, Olga Meldere ar atmiņu tēlojumu “Latvija, Tu mana asara”, Guna Roze ar stāstu “Bestmens” un Rita Voronova ar stāstu “Kamoliņš”. Rita ir Tukuma Raiņa ģimnāzijas 12.klases skolniece un līdz šim jaunākā Tukuma prozas lasījumu autore.

Vērtēšana

Šogad vērtēšana notika nedaudz citādi, jo paši Tukuma prozisti vēlējās. izmaiņas. Ierasts, ka Tukumā labāko stāstu nosaka klausītāju balsojums, kamēr Kurzemes un Latvijas jeb tā sauktajos Lielajos prozas lasījumos darbus vērtē tikai profesionāļi. Klausītāju balsojums nebija atcelts. Taču Tukuma rakstnieki vēlējās arī profesionāla literatūras kritiķa vērtējumu, jo konstruktīva kritika palīdz attīstīties, un arī tāpēc, ka, ņemot vērā profesionāļa ieteikumus, ir iespēja savus darbus uzlabot pirms Kurzemes prozas lasījumiem, kas notiks 25.novembrī Ventspilī.  Profesionālās žūrijas grūto pienākumu uzņēmās veikt literatūras kritiķe un “Latvijas Avīzes” iknedēļas pielikuma “Kultūrzīmes” satura redaktore Jūlija Dibovska, kura visus 7 darbus izlasīja un anomīmi izvērtēja jau pirms nedēļas. Viņasprāt labākā darba nosaukumu un autora vārdu J.Dibovska nosūtīja pa pastu. Aploksni atplēsa tieši apbalvošanas ceremonijas laikā. Galu galā tika piešķirtas veselas 3 balvas – Klausītāju, Žūrijas un Autoru balva.

Rezultāti

Klausītāju balva (J.Rozes grāmatnīcu dāvanu karte un pēdējais laikraksta “Konteksts” Nr.) – Rolandai Bulai

Autoru balva (sērijas “XX gs. romāns” grāmata un pēdējais laikraksta “Konteksts” Nr.) – ar neizšķirtu balsu skaitu Ritai Voronovai un Gunai Rozei

Žūrijas balva (Ilzes Cērpiņas glezna) – Gunai Rozei