tuvojas “Tukuma prozas lasījumi”

TUKUMA PROZAS LASĪJUMI 2018

Nolikums

Autori, kuri raksta prozu, dzīvo, mācās vai strādā Tukuma novadā un ir sasnieguši 16 gadu vecumu, aicināti pieteikties „Tukuma prozas lasījumiem 2018”, ko organizē b-ba “Tukuma Literātu apvienība” sadarbībā ar Tukuma bibliotēku.

Pieteikumā jāietver:

  1. Darbs elektroniskā versijā.
  2. Ziņas par sevi (vārds, uzvārds, dzimšanas dati, nodarbošanās, īsa radošā biogrāfija) un kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasts).

Iesniedzamā darba nosacījumi:

  1. Autora paša radīts, iepriekš nepublicēts darbs – eseja, stāsts vai romāna fragments latviešu valodā.
  2. Darba garums: 6000 – 12 000 zīmes ar atstarpēm.
  3. Lasījuma ilgums – līdz 12 minūtēm.

Žūrija:

  1. Jūlija Dibovska – literatūras kritiķe, laikraksta “Kultūzīmes” redaktore;
  2. Linda Zulmane – LRS Liepājas nodaļas vadītāja, Piejūras pilsētu literārās akadēmijas vadītāja, Liepājas Universitātes HMZF lektore
  3. Dace Brakmane – bibliotekāre.

Autoriem paliekot anonīmiem, žūrija noteiks: 1)  tos darbus, kuru autorus aicināsim piedalīties “Tukuma prozas lasījumos”; 2) labāko iepriekš nepublicēto darbu.

Pieteikumi līdz 2018. gada 5. novembrim (ieskaitot) nosūtāmi elektroniski uz [email protected]

„Tukuma prozas lasījumi 2018” notiks 17. novembrī plkst. 12.00 Tukuma bibliotēkā. Autorus, kurus uzaicinās lasīt savus darbus, informēs personīgi un viņu vārdus izziņos “Tukuma Literātu apvienības” un Tukuma bibliotēkas tīmekļa vietnēs tla.lv un biblioteka.tukums.lv