Elmāros

2018. gada nogalē – tieši Elmāros! – grupa Tukuma literātu devās uz Jaunpils pagasta … kapiem, lai aizvestu draudzīgas piemiņas sveicienu Elmāram Augustam Rumbam un viņa sieviņai Annai.

Anna Jurševica, Aigars Bricis un Gvido Drage pie dzīvesbiedru atdusas vietas nolasīja savus jaunākos dzejoļus, ticot, ka ziemas saulgriežu enerģētiski piestrāvotajā laikā gan Elmārs, gan Anniņa dzird, cik ļoti mēs viņus mīlam un ar kādu pateicību atceramies. Viņi abi bija lielisks tandēms: darbīgi, sirsnīgi, iejūtīgi un izpalīdzīgi vienlaikus. Literātu apvienība joprojām sāpīgi izjūt viņu aiziešanu Mūžībā. Mums aizvien vēl pietrūkst šo patiesi gaišo cilvēku!

Savu Elmāram un Anniņai veltīto dzejoli publicēšanai uzticēja Gvido Drage

pilsētā
pils sētā sargtornis
tikai otrādi apgriezts
iekšup vērsts
tajā sargtornī stāv sardzesvīrs
modri vērodams debesis
tā labāk redzams
kur kareivju zvaigznes krīt
uz kurieni jodi jāj
no kurienes domas nāk
jā,- un kā vārdi dīgst
virszemē salapojot
par kokiem dievnamiem grāmatām
tam stiprajam vīram
blakus vēl stiprāka sieva
uguni uztur
zem nakts piķa katliem
kur mūsu gēni
savārās svētībā.