Simtgades cienīgs gads

Pārskatot TLA aizvadītā gada notikumus, jau atkal secinām: tik piepildīts gads mums vēl nav bijis! Un jau atkal ir grūti iedomāties, kā to varētu pārspēt nākamais.

 

Gads iesākās ar jaunu un brīnišķīgu sadarbību. Mūs uzrunāja dzejnieka Jāņa Baltvilka fonds “Baltā vilka takas”. Februārī Smārdes k/n piedalījāmies dzejniekam veltītā objekta “Putnu kalns” ziedojumu vākšanas atklāšanas pasākumā. Lielajā talkā sakopām J.Baltvilka dzimtās mājas “Zīlītes” pagalmu. Jūlijā, dzejnieka dzimšanas dienas pasākumā “Pekstiņstāsti”, kas notika ar VKKF atbalstu, lasījām dzeju un prozu. Savukārt “Baltā vilka takas” sarīkoja “Sirds uz perona” Smārdes stacijā.

Aprīlī Guna Roze apmeklēja Londonas Grāmatu tirgu, iegūstot noderīgus kontaktus arī TLA nākotnes iecerēm. Kopš 4. maija Rakstnieku parkā aug G. Rozes stādītā apse, Rolandas Bulas vilkābele un Viļa Selecka kārkls. Esam pagodināti, ka tieši valsts simtgadē Tukuma rakstniekus uzaicināja iestādīt kokus 1930. gada 4. maijā atklātajā Rakstnieku parkā Cēsu novada Spārē, kur jau aug A.Čaka, A.Skujiņas, J.Grota, V. Luksa, A.Griguļa. I.Ābeles, V.Atāla, M.Zālītes un citu zināmu literātu stādīti koki.

Kā īpašie viesi maijā piedalījāmies Valodas dienas pasākumos Tukuma novadā un citur, bet sirdssilta un neaizmirstama izvērtās piedalīšanās Muzeju nakts programmā Jaunmoku pilī. Mūsu iecerētajā un apdzīvotajā “Pasaku stūrītī” apmeklētāji kopā ar literātiem Sarmu Upesleju, Gvido Dragi, Mariju Anmani un Irīnu Pumpuri varēja lasīt un sacerēt pasakas, īpaši tas patika ģimenēm ar bērniem.

Rožu svētkus kuplinājām, darbojoties gan uz skatuves, gan aizkulisēs. Trīs TLA prozaiķes – I.Liepiņa, M.Anmane un G.Roze uzrakstīja lugu Pils ielas leļļu teātrim “Rozes smaržos vienmēr”, bet Mākslinieku ielā pārsteidzām ļaudis ar oriģinālu uzstāšanos “Dīvainā intervija”.

Iespējams, mūsu 2018. gada nozīmīgākais notikums ir fakts, ka šogad Dzejas dienas Latvijā atklāja tieši ar tukumnieku lasījumiem. Turklāt mūsējo uznāciens “Proza paiet malā” notika Raiņa un Aspazijas mājā-muzejā Rīgā. Dzeju duetos lasīja 8 mūsu dzejnieki, un pasākums bija izcili labi apmeklēts – pilna zāle klausītāju. Jau 8. gadu pēc kārtas notika Dzejas dienu akcija “Sirds uz perona”,- novadā jau 3 vietās. Kopā visā pasaulē piedalījās ap 1000 dalībnieku. Akciju noorganizējām tā, ka pirmo reizi varēja piedalīties arī individuāli, turklāt īstenojām ieceri par interaktīvu pasaules karti web lapā. Dzejas dienu ietvaros sadarbībā ar mākslas darbnīcu “Antīks” realizējām emocionāli piesātināto pēcpusdienu “Čaka gars Tukumā” un jau trešo gadu piedalījāmies arī Slampes k/p rīkotajā pasākumā “Trīs mākslu satikšanās”.

Prozas lasījumi. Jau sesto reizi norisinājās “Tukuma prozas lasījumi”, otro gadu ar profesionālas žūrijas piesaistīšanu. Četri Tukuma prozisti piedalījās arī Kurzemes prozas lasījumos. Jau pirms Tukuma un Kurzemes lasījumiem G.Roze bija iekļauta galveno Prozas lasījumu programmā.

Tieši Latvijas simtgades vakarā tukumnieki saņēma īpašu dāvanu – muzikālu izrādi “Teiksma par Rozi” ar Sarmas Upeslejas dziesmu vārdiem un Valda Zilvera mūziku.

Kas vēl? 2018. gadā NTZ ikmēneša pielikuma “Laiks Kultūrai” literārajai lapai izvēlējāmies jaunu formu un saturu – autorlapas, kas cerams labāk palīdz iepazīt katru literāro personību individuāli. Tā kā literātu mums vairāk nekā gadā mēnešu, autorlapas turpināsies vēl arī nākamgad. Mūsu literāti ar labiem panākumiem piedalījušies dažādos literāros konkursos: R.Bula ieguva 3. vietu izdevniecības “Latvijas Mediji” romānu konkursā, bet G.Roze 1. vietu Kurzemes prozas lasījumos. Bijušas vairākas intervijas radio, publikācijas valsts nozīmes medijos, tostarp tukumnieku lapa “Latvijas Avīze” pielikumā “Kultūrzīmes” un publikācijas nozares izdevumos. Mūsu autoriem bijušas uzstāšanās Latvijas bibliotēkās, kultūras namos, dažādos pasākumos. Izdotas 3 grāmatas: Rolandai Bulai šogad iznāca divi romāni: “Atpakaļceļš” un “Stopētāju lieta”, bet Gvido Dragem trešais haiku krājums “Vienkārši zeme”.

Aizvadītais gads “Tukuma Literātu apvienībai” ir patiešām kopīgiem un individuāliem spilgtiem notikumiem bagāts. Tas dos iedvesmu jauniem darbiem nākamajā, 2019. gadā!