“Tukuma prozas fermentācijas” logo pirmizrāde. KONKURSS

Beidzot – pēc 10 gadiem – konkursam “Tukuma prozas fermentācija” ir savs logo. Autore – Lolita Kalniņa-Ozoliņa
KONKURSS tiem, kam piemīt tēlainā domāšana:
KO SASKATĀT ŠAJĀ ZĪMĒJUMĀ, KĀDAS ASOCIĀCIJAS RODAS?
Tam, kurš būs vistuvāk mūsu versijai, vai pat to pārspēs, balvā jebkura TLA autoru grāmata.
Atbildes līdz 20. novembrim sūtīt: [email protected]
Konkursā nepiedalās TLA biedri un logo autore.