Apciemojam novada bibliotēkas

Par godu “Tukuma Literātu apvienības” 60-ajai gadskārtai  rīkojam daudzveidīgu jubilejas pasākumu kopumu – “Literātu dienas novadā”, ko atklāja tikšanās ar lasītājiem Tukuma novada bibliotēkās.

Tikšanās “maratonu” 16. martā literāti atklāja uzreiz divās bibliotēkās. Guna Roze un Ināra Bezmere – Kandavas bibliotēkā, bet Ingrīda Zaķe un Guntis Tālers – Engurē (lasīt šeit).

Drīz pēc tam, vienlaikus ar pavasara iestāšanos, 21. martā Ingrīda Zaķe un Kandavas dzejniece Dagnija Gudriķe (viņa ir arī TLA veterāne – darbojās apvienībā jau kopš 1973. gada un pēc pārtraukuma ir atgriezusies) devās apciemot Slampes lasītājus.

Jau nākamajā dienā, 22. martā Pūres bibliotēkā ieradās uzreiz trīs literāti – Anna Jurševica, Aigars Brics un Ināra Bezmere. Sarunu un dzejas lasījumus kuplināja Aigars ar ģitāras skaņām un dziesmām; klausītāji varēja baudīt Annas un Aigara dialogus vārsmās, it kā turpinot un papildinot vienam otra domu, noskaņu, emociju. Ar šādu savdabīgu saspēli dzejas valodā abi autori ir uzstājušies Dzejas dienu sarīkojumā Rīgā un daudzviet novadā. Arī te, Pūrē, klausītāji likās dziļi uzrunāti, ko pauda ar patiesi siltiem aplausiem.

Uz Cēres bibliotēku 23. martā devās Ināra Bezmere un Baiba Talce, kur viņas sagaidīja vietējie jaunieši, labprāt iesaistoties Baibas piedāvātajā valodas un iztēles spēlē, kā arī nevairoties no dialoga.

24. martā Gunai Rozei un Guntim Tāleram bija divas vizītes – Jaunpils un Irlavas bibliotēkās,

Jaunpils bibliotēkā
Irlavas bibliotēkā

Tikšanās maratonu martā abi rakstnieki noslēdza Eiropas Rakstnieku dienā – 27. martā, Tukuma 2. vidusskolas aktu zālē, uzrunājot ap simtu vecāko klašu skolēnus.

Tukuma 2. vsk.

Galvenās tēmas, par ko literāti runāja tikšanos laikā – TLA vēsture, par Tukuma perspektīvām iegūt UNESCO Radošās – literatūras pilsētas statusu 2023. gadā un, protams, iepazīstināja ar savu daiļradi un nākotnes plāniem.

Dažas literātu atziņas un vērojumi pēc viesošanās bibliotēkās

 Ingrīda Zaķe par Engures bibliotēku: “Var redzēt, ka kultūras namam ir vai nu ļoti talantīgs algots interjera dizainers vai vienkārši darbinieki ar ļoti labu gaumi un mīlestību uz skaisto.”

Dagnija Gudriķe par Slampes bibliotēku: “Tā bija silta sirsnīga saruna un domu apmaiņa ne tikai par literatūru, bet arī par dzīvi un pašreizējo situāciju, atmiņām par padomju laiku, dažādām dzīves peripetijām, ar kurām saskaramies. Paldies Slampes pagasta bibliotēkai par laipno, sirsnīgo uzņemšanu un pavasara ziediem… īpašs paldies par saulespuķu sēklām, kuras noteikti iedēstīsim!”

Ināra Bezmere par Pūres bibliotēku: “Kādā brīdī šķita, ka Imants Ziedonis arī te klātesošs. Pūres bibliotēkas telpas noformējumā martam atvēlēta pelēkā no dzejnieka ,,Krāsainajām pasakām”. Cik daudz toņu un nianšu vienai necilai krāsai! Cik skaista un gaumīga kopīgā kompozīcija!”

Guntis Tālers par Jaunpils bibliotēku: “…atmiņā paliks pozitīvie, ieinteresētie, zinātkārie lasītāji, kas jautā nevis tāpēc, ka tā pieklājas, bet tāpēc, ka viņiem ir interesanti, pat neļaujot rakstniekam “aizslīdēt” no tēmas, un “novelkot viņu atpakaļ uz zemes”, lai pabeigtu uzdotā jautājuma iztirzāšanu. Patika, ka veidojās dzīvas diskusijas gan par literatūru un konkrētām grāmatām, gan kultūrpolitiku… Atzīšos, ka Jaunpils apmeklējums manī stimulēja dažu labu radošu ideju. Leģendas par Elles kalna pazemes ejām un bruņinieku, kurš manīts pils gaiteņos un kambaros – lielisks izejmateriāls kādam bailīgam stāstam, ko piedāvāt lasītājiem kārtējā Veļu laika krājumā.”

Guna Roze par tikšanos Tukuma 2.vidusskolā:  “Renovētajā skolā vēl nebijām bijuši un atzinām – tas ir ko vērts! Tādā skolā nevar nepatikt mācīties! Īpaši mūs uzrunāja skolas bibliotēkā iekārtotā “Grāmatu aptieka”. Viena “vitamīna” vārdā apzīmēt grāmatas saturu – tas ir nevien radošs, bet arī cilvēcīgi jauks eksperiments… Ko vērts bija arī mēģinājums 40 minūtes noturēt tik daudzskaitlīgas jauniešu auditorijas uzmanību. Neviltots bija prieks, kad kāda meitene atzinās, ka tieši pašreiz lasa Džordža Orvela “1984”. Ne jau tikai tāpēc prieks, ka mums sakrīt interesējošais žanrs, bet ka “viss nav slikti” – jaunieši lasa, turklāt izvēlas ļoti labu, vērtīgu literatūru!”

“Literātu dienas novadā” turpinās

Nez cik gadus vajadzētu, lai visi TLA autori paciemotos visās novada bibliotēkās? Tas ir retorisks jautājums. Bet tikšanās ar lasītājiem turpinās. Jau 20. martā Pūres lasītājus satiks dzejniece Dagnija Gudriķe un rakstnieks Guntis Tālers.

afiša “D.Gudriķe un G.Tālers Pūrē”