Katram savs stāsts

Uldis Rubezis "Audēja"

Tukuma literāti pagājušā gada rudenī ar radošu prieku pieņēma Tukuma muzeja piedāvājumu uzrakstīt impresijas topošajai izstādei, ko veidotu muzeja pēdējo 5 gadu jaunieguvumi.

Neliels ieskats izstādē LTV sižetā

Radīšanas process sākās brīdī kad literāti izvēlējās gleznas un skulptūras, kas viņus “uzrunāja”. Vairākām gleznām bija pat vairāki “gribētāji”.

Rezultātā – pēc pašu un literāro konsultantu atlases – izstādē katru mākslas darbu papildina viena literārā impresija.  Ulda Rubeza “Audēja” ir viens no pāris darbiem, kam literārie konsultanti nespēja izšķirties par labu vienam darbam.

Marija Anmane

Kad piedzimu, dzīva bija vairs tikai viena no manām vecmāmiņām. Steļļu vairs nebija. Toties mūsmājās bija krāsainie lupatdeķu celiņi uz grīdām un pie gultām, kuras rotāja vecāsmātes austās zvaigžņu segas. Un, kad pirms manām kāzām viņa atvēra lielo pūra lādi… Kā tik visa tajā nebija! Palagi un galdauti, dvieļi un krekli, blūzes un brunči. Svītrainie tautiskie brunči mani apbūra visvairāk, varbūt tāpēc nolēmu mesties avantūrā un līdz Dziesmusvētkiem noaust sev tautiskos brunčus. Pati! Vai es būtu nemākulīgāka par draudzenēm, kuras jau atradušas ceļu līdz stellēm!?

Iedevu aušanai mazo pirkstiņu, un tā paņēma visu roku. Vairāk par lepnumu, ko izjūtu par visu, kas tapis un tiek nēsāts (par apģērbu vairs nekad nesaku „valkāts”: tikai „nēsāts” – ar godu un cieņu), jūtu bezgalīgu prieku, kad stellēs apstājas laiks. Reizēm audekls pārbauda manu pacietību, liekot ārdīt un labot neviļus ieausto kļūdu.  Esmu iemācījusies no sirds priecāties par darbiem, kas top blakus stellēs, par izstādēs un gadatirgos ieraudzītajiem brīnumdarinājumiem. Katras stelles, katrs topošais audekls izstaro gaismu, kad audēja to apdvēseļo. Būtu skaisti, ja tāda – gaiša, labo darbu un mīlestības apstarota – spētu būt visa mūsu tauta. Ak, šīs domu domas, ko darbnīcā reizēm pārcilājam, kamēr rokas dara savu – labi zināmo un ierasto! Mainās laikmets un mode, bet aušanas prasmes nezūd: dzimst un izaug un stellēs sēžas aizvien jaunas audējas. Arī vecmāmiņas, savulaik aušanai atdevušas sirdi un dvēseli, turpina aust. Un audīs, kamēr vien spēs paminas mīt.

Tas, kas te piestaro telpu ar Mīlestības gaismu, ir linu paladziņš gaidāmajam mazulim.

Anna Jurševica

Ir pierimusi dienas steiga,
kluss novakars jau zemi klāj,
un meitenei pie stellēm stāvot,
mīļvecmāmiņa prātā nāk;
gan viņas austie linu dvieļi,
gan vienmēr rāmais mīlīgums,
un padoms tas, kas šodien noder
pie jaunas segas aušanas.
Te krāsas priecēs, raksti mīsies,
kā dzimtās zemes ainavas,
un tālē vecāsmātes acis
tad jutīsies tik laimīgas.

Uzskatām, ka izstāde ir īpaša ne tikai tāpēc, ka esam to līdzdzīvojuši. Darbi patiešām ir izcili, un kopaina – emocionāli uzrunājoša.

 

 

Mūsu nozīmīgākie notikumi 2019. gadā

1. Izdoto grāmatu rekordskaits

TLA pastāvēšanas 56 gadu vēsturē vēl nekad nav izdots tik daudz grāmatu kā 2019. gadā – desmit!

Kopkrājums

“Kungs Tukums – vēsturiskā apriņķa literatūras almanahs 17.-21.gs”

Romāni:

Rolanda Bula “Stopētāju lieta” un “Upes laiks” – iekļuvis Latvijas bibliotēku pirktāko grāmatu TOP 50 sarakstā. Ceļā pie lasītājiem “Sīnāja kalna lieta”

Guna Roze “Sadursme” – izvirzīts balvām “Kilograms kultūras” un “Krasta ļaudis”

Nella no Krotes (Ilga Liepiņa) “Ragana bez diploma”

Dzeja:

Sarma Upesleja un Māris Reinsons “Aiz sidraba šķidrauta”

Baiba Talce “Tālās tikšanās”

Daina Jansone-Treice “Sirds viducī”

Ilga Bindre “Sirds siltumam”

2. Piedalījāmies izstādē “Latvijas Grāmata 2019”

3. Sadarbība ar laikrakstu “KONTEKSTS”

Uzsākta sadarbība ar Latvijas Rakstnieku savienības laikrakstu “konTEKSTS”. Kopš novembra TLA gatavo rubriku “rūKGšana” ar autorību Kungs Tukums.

4.Baiba Talce uzņemta Latvijas Rakstnieku savienībā

5. Guna Roze ievēlēta LRS pārstāvju sapulcē

6. “Sirds uz perona”

Novadā jau 5 vietās notika tradicionālais Dzejas dienu pasākums “Sirds uz perona”

7, Tukuma prozas lasījumi

Projekts Tukuma prozas lasījumi šogad – “Prozas fermentācija” saņēma Tukuma novada un VKKF finansējumu. Aizvadīts kvalitatīvākais un vislabāk apmeklētais konkursa noslēguma pasākums septiņu gadu laikā.

8. Atklāta Aigara brica gleznu personālizstāde

9. Par TLA biedri kļuvusi Evelīna Strode

10. Guna Roze saņēma Tukuma novada Atzinības rakstu.

 

Ar puteni stabulē

kadrs ni filmas "Dvēseļu putenis"

noskatījos filmu “Dvēseļu putenis”.
Pēc tam, kad iepriekšējā vakara ērģeļkoncerts atrāvis vaļā visas manas dvēseles stabules, šī filma iebrāzās kā speldzīgs putenis dziļi noglabātās brūcēs: manās, mana brāļa, tēva, vectēvu, viņu tēvu un vectēvu, brāļu, māsu, sievu, māšu un līgavu brūcēs; kā mana mazdēliņa vēl neskartajā kolektīvās atmiņas brūcē.
Daudz bija dzirdēts, cik filma lieliska, bet nebiju gatava, ka redzēšu labāko kino, ko jebkad esmu redzējusi. Šis darbs ir tik ĪSTS, tik personisks, latviskajai patībai tik svarīgs, ka grūti pat uzrakstīt, kur nu vēl runāt.
Es daudz slēpņoju. Slēpņojot ir būts laikam jau visās Latvijas vēsturē nozīmīgās kaujas vietās; slēpņu aprakstos izlasīti stāsti un fakti, ko līdz tam nezināju vai zināju pavirši. Kauju un karavīru apbedījumu vietās vienmēr pārņem milzu skumjas, žēlums, pateicība un pazemība; vienmēr domās, bet visbiežāk – skaļi – pasaku kritušajiem to, ko tobrīd gribas pateikt. Bet tagad šādu vietu apmeklējums – kaut vai tikai, lai atrastu slēpni – būs ar puteni stabulē. Tāpat jutīšos, mežā uzejot vairs tikai knapi samanāmus ierakumus, klausoties latviešu strēlnieku dziesmas…
Ja nu kāds eiro ir bijis Latvijas simtgades vērts, tad šis tūkstoškārt! Varētu nebūt salūti, mierīgi varēja iztikt bez apdullinoši dārgiem, bet apšaubāmas kvalitātes koncertiem un tūkstošiem citu pasākumu. Pietiktu, ja būtu šī filma – cieņpilnāku pateicību par mūsu brīvību nevaru iedomāties!
Noliecu galvu latviešu strēlnieku priekšā. Paldies Aleksandram Grīnam! Ja varētu – apskautu. Milzu paldies režisoram un visai radošajai komandai par ĪSTUMU,- par stāvēšanu pāri “Rīgas sargu” spēĻfilmiņas līmenim. (jā, uzskatu, ka RS veidotājiem pēc DP vajadzētu ielīst pagrīdē). Paldies daudzajiem brīvprātīgajiem, ka jūs to izturējāt! Paldies aktieriem, ar kuriem bijusi tā laime epizodiski vai pat gadu garumā strādāt, radīt, “plānot”, un būtu bijis milzu gods šīs filmas tapšanas laikā jums kaut vai pienest ūdeni.
Jūs visi kopā izstāstījāt, kāpēc mans mazdēliņš var augt un laimīgi smieties brīvā, neatkarīgā valstī, un kāpēc es atļaujos ticēt, ka viņam nebūs iemesla karot par savu Dzimteni.  Visiem līdz pazemībai patiess PALDIES!!!!

Ar puteni dvēseles stabulēs,
Guna

P.S. Tiem, kas nav redzējuši, gribētu ieteikt: aizejiet uz īstu kinoteātri, jo svarīga ir arī telpas un skaņas klātesamība, – izcilais, Oskara vērtais skaņu celiņš, ko mājās pie televizora vai kultūras namā ar divām priekšējām tumbām nav iespējams izbaudīt.

Izskanējuši kārtējie Kurzemes prozas lasījumi

Tukums

30. novembrī Ventspils Rakstnieku namā aizvadīti, izrādās – jau desmitie Kurzemes prozas lasījumi. Tukumnieki tajos piedalījās devīto reizi. Šogad savus darbus bija aizsūtījuši seši, – gruntīgi rēķinot – pat septiņi tukumnieki, taču divi: Marija Anmane un Krišs Grunte katrs sava iemesla dēļ uz lasījumiem neaizbrauca, tātad viņu darbi konkursā nepiedalījās.

Ko tur liegties – pirmais šoks prozistiem bija, jau saņemot uzaicinājuma vēstules. Tās vēstīja, ka lasījumos piedalīsies 31 autors (tātad gandrīz 2x vairāk nekā parasti), tāpēc strikti noteikts lasījuma laiks – 5 minūtes! Kā tad tā?! Atļautais apjoms bija 10 000 līdz 12 000 zīmju, bet to eleganti, auditorijai saprotami var nolasīt 10-15 minūtēs. Un īsproza jau tāpat ir īsproza; to noīsināt nozīmē vai nu sašķērēt sižetu, vai izcirpt tēlainību, atstājot tikai reportāžu. Vai arī – nolasīt sākumu un beigas, kas “nelīmēsies kopā”. Īsi sakot – nebijām sajūsmā, bet mīlestība pret Kurzemes prozas lasījumiem ir jau tik stabila, ka braucām – kā būs, tā būs!

Kā armijā

Četri autori uz lasījumiem nebija ieradušies, taču “viņu minūtes” pārējiem nesadalīja – klātesošajiem tika nopietni atgādināts, ka vispirms ieskanēsies zvaniņš, kas nozīmē, ka var pabeigt teikumu, pēc tam lasījumu pārtrauks bez žēlastības. Kā armijā, kur sērkociņa degšanas laikā jāpaspēj pamosties, izlēkt no gultas un apģērbties. Bet mēs taču neesam armijā – esam radoši cilvēki.

Tādi arī bija lasījumi – haotiski, sasteigti, nervozi; dažbrīd pat kā ātrlasīšanas konkursā. Stāsta kontekstu un noskaņu uztvert varēja tikai atsevišķos gadījumos. Uztvert, bet ne izbaudīt. Žūrija gan “mierināja”, ka visus stāstus, ko vēlamies izlasīt, varam saņemt e-pastā, ko mēs arī izmantojām, bet…

Visu vakaru pēc tam un vēl nākamajā dienā notika domapmaiņa ar autoriem no citiem novadiem, un visiem diemžēl palikusi sāja pēcsajūta. Pasākuma atslēgas vārds taču ir LASĪJUMI. Lasījumi, nevis stāstu konkurss, kur autoru klātbūtne nav vajadzīga. Mēs uzticamies žūrijai – arī bez atgādinājuma, ka visi stāsti ir rūpīgi izlasīti. Tomēr mums atgādināja, ka lasījums ir ļoti svarīgs un ne reizi vien maina žūrijas lēmumu. Bet mēs bijām sabraukuši no malu malām – Ventspils ir liels attālums, gan braucot no Tukuma, gan no Liepājas vai Alsungas. Bet mēs dodamies uz KPL tāpēc, lai dzirdētu citus, un lai citi dzirdētu mūs. Tas patiešām IR svarīgi – apjaust, kādas tēmas šogad nodarbinājušas rakstniekus, kādas jaunas formas atrastas, jauni pārsteigumi. Šogad tas mums diemžēl tika laupīts, tāpēc laupīts arī ilgi – veselu gadu – gaidītais KPL apmeklējuma prieks.

kaķis maisā

Nevietā bija arī žūrijas locekles, rakstnieces Kristīnes Ulbergas piezīme pēc lasījumiem, ka nevajadzēja sasteigt – vajadzēja izvēlēties fragmentu (no īsprozas!!!???) un to tad skaisti pasniegt. Rakstnieki – radošas personības – to var salīdzināt ar skaistumkonkursu: viena Mis kandidāte parādīs tikai gāju, cita seju vai gurnu – nosaki nu, kura ir visskaistākā; uzmini nu, kā šī dāma izskatās visā savā krāšņumā! Pat Eirovīzijas dziesmu konkursā skatītājiem ļauj noskatīties visu dziesmu, lai tad – pirms balsojuma – ar pāris sekunžu fragmentiem ļautu atcerēties katru dziesmu starp daudzajām citām. Tātad Ulberga vēlējās, lai katrs autors “nodzied savas dziesmas” šos desmit sekunžu fragmentiņus?

Pasākuma izskaņā Rakstnieku mājas direktore gan sacīja: ja arī nākamgad būs tik daudz dalībnieku, rīkos atlasi – visus uz lasījumiem neaicinās. Žēl, ka tas nenotika jau šogad. Nez, kā citi, bet tukumnieki klausītājos atbrauktu visi, pat ja uzaicināts būtu tikai viens. Galu galā ar kolēģiem citos novados nolēmām, ka rakstīsim kopīgu vēstījumu KPL organizētājiem ar lūgumu vai nu mainīt Nolikumu, vai noslēguma pasākuma stilu, cienot autorus un viņu darbus. Un galvenais – nenogalinot viņos vēlmi piedalīties Kurzemes prozas lasījumos.

Uzvarētāji un balvas

Šogad neapšaubāmi laurus plūca liepājnieki.

Labākie stāsti – Guntai Šnipkei un Liepājas universitātes rakstniecības studiju maģistrantei Rūtai Holenderei. Liepājnieks Dzintars Hmieļevskis ieguva “Tukuma Literātu apvienības” simpātiju balvu – almanahu “Kungs Tukums”. Ventspils Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas specbalvu saņēma Evija Laganovska, Ventspils bibliotēkas specbalva tika Ligitai Paeglei, bet žurnāls „Domuzīme” uzteica Ievas Ķillas darbu. Mūsu Gvido Drage ar stāstu “Mežainis” ieguva Ventspils muzeja simpātiju balvu.

Mikrorecenzijas par dzirdētajiem stāstiem

Laura Barbara Jeruma – “Zvaigznīte”

Stāsts par vientuļas mātes audzinātu dēlu, kurš spiests kļūt pieaudzis tikai 30 gadu vecumā, kad paliek viens. Darbība, spriežot pēc cukurbiešu mainīšanas pret cukuru, notiek deviņdesmitajos. Tātad aplūkotā tēma nav izsmelta vēl šodien…

Patrīcija Kuzmina – fragments “Bērnība” no kāda lielāka darba

Nedaudz sirreāla gaisotne nakts bārā, kur ļaudis satiekas, lai dalītos lomu spēlēs un vientulībā. Cilvēki, kam patīk dzīvi vadīt pēc pasaku likumiem… Un pāri visam – vientulība…

Rūta Holendere – “Vēsturiskās sirdsapziņas biedrība”

Pamatoti darbs – uzvarētājs. Pašnāvības mēģinājums vārdā nenosauktā bibliotēkā, bet domājams, ka tā ir Gaismas pils. Precīzi izstrādāti, interesanti raksturi. Izteiksmes veids ironisks, paskarbs. Klausītājs notic, par spīti situācijas absurdumam! Rūta pārliecinoši uzvarēja arī autoru balsojumā. Tātad šis ir Kurzemes prozas lasījumu labākais darbs. Un, izrādās, pirms apprecējās, Rūta (toreiz Dišlere) dzīvoja Tukumā.

Ilze More – fragmenti no darba “Meža dienasgrāmata”

Ja autore raksta 1. personā, apgalvojot “es esmu mežs”, tad lieka kļūst ievada daļa ar interneta dzīlēs atrastu teoriju par to, kas ir mežs. Vēstījums tēlains: “šūpinu priežu gurnus”, “plēš manu ādu”, “cilvēks pieskaras manām ribām”, taču tad ,,…iebirst manās rētās… tās aizaugs”… Aizaug brūce, jo par rētu sauc to, kas jau sadzijusi.

Agnese Skuja “Siena tirgus”

Vai tas bija stāstiņš bērniem? Hmm, laikam tomēr nē – bērni šos jociņus un parodijas nesaprastu. Pat ja tomēr bērniem, gribētos saklausīt kādas sižeta iezīmes, nevis tikai savirknētu tirgus dalībnieku aprakstu ar mērķi uzjautrināt lasītāju (klausītāju) Tīģeris, kurš grib pārdot savas strīpas, viens pats stāstu nesaglābs – viņš jau aizņemts ar savu andeli…

Rasa Zālīte – “Vienkārši uzveic kluci”

Lauku dzīves un iedzīvotāju vide. Spilgts, tēlains negaisa apraksts, kurš pēc tam diezgan veiksmīgi tiek izspēlēts otrreiz, jau sapnī. Meitenes raksturs stāstā neatklājas pilnībā. Bet varbūt pie vainas skaudrā īsināšana par sliktu tēlam.

Ruta Zimnoha – “Zelta maska”

Šis varbūt bija gadījums, kad priekšnesums uzlabo tekstu, jo autore lasīja izteiksmīgi, pat teatrāli. Stāsts mazliet crazy – tādi ļaudis, tādi viņu tikumi un vēlmes. Neveikli izklausījās “kāpjas uz atpakaļ”, “tērējusi dārgu naudu”. Netrūka gan arī asprātīgu teicienu.

Aija Sarma – “Purva mošķi”

Stāsts ar potenciālu, tāpēc ir slīpēšanas vērts. Parādās autores savdabīgā dzīves uztvere un humora izjūta. Spēja ne vien analizēt, bet arī jokot par sāpīgām lietām un nelikt ierēkt par smieklīgajām. Prasme sintezēt no “izjaukta” materiāla detaļām, piejaucot klāt šķipsniņu sevis.

Laura Bindere – “Zanes Neimanes vārdā” (hm, tas bija stāsta nosaukums, vai Laura lasīja Zanes stāstu?)

Stāsta varones – jaunas meitenes – un viņas vecāsmātes atmiņas par kara laikā piedzīvoto. Visai ticami, bez samākslotības. Laurai (vai Zanei) jāturpina rakstīt.

Ivars Ozoliņš – “Meinkūns”

Savdabīgs autors, kurš savu rokrakstu gadu gaitā lēni, bet nemitīgi pilnveido, kļūdams klausītājiem interesantāks. Šo stilu varētu dēvēt par “pompozi ironisko”. Autors izmanto cilvēciskās vājības, tās ne vien atmaskojot, bet gaumīgi piesmejot.

Rolanda Bula – “Briesmīgais gadījums Cukuros”

Kā jūtas, reaģē un uzvedas mazpilsētas iedzīvotāji, ja vienudien no zemes dzīlēm uzceļas Ļeņineklis? Situācija, kas piedzīvota dzīvē, būtu reāli šausmīga, stāstā izklausās visai amizanta. Te sanāktu laba masu skatu glezna – “Ļeņina augšāmcelšanās”.

Santa Dejus – “Ardievu, karote!”

Asprātīgi un pašironiski par talantu, tūkstoš atrunām tam kalpot un par radošajām mokām. “Vieglais žanrs” autoram arvien ir tas smagākais! Uz priekšu, Santa – “radošās nerakstīšanas konsultante”!

Guna Roze – “Zirgs”

Sižets spēlējas ar likteni – ar pravietisku pareģojumu, taču interesantākais šai darbā ir autores izvēlētais grūtais uzdevums – vēstītājs ir nevis cilvēks, bet tetovējums.

Iluta Tālmane – “Annas krogs”

Epitetiem bagātākais stāsts – absolūts epitetu rekordists. Nevarējām pat iedomāties, cik daudz to var izkaplēt dzimtās valodas laukā! Šādu teiku labprāt klausītos tūristi, apmeklējot atbilstošu ezeru vai vecu krogu.

Linda Skranda – “Ziņu dēlis”

Šī liepājniece literārās izteiksmes un formas meklējumos uz vietas nestāv. Skaisti savaldzināja 2016. g. Kurzemes Dzejas dienās pēc tam pamatoti uzvarot Kurzemes prozas lasījumos ar stāstu “Zvans”. Šķiet, Lindu spārno pats rakstīšanas process, nevis kāds konkrēts mērķis, pat ne sižets. Ceļa skaistums arī ir ceļš, ne vien galamērķis.

Ilga Liepiņa – “Sarkanā kļava”

I

Rakstot stāstu par šausmu tēmu, kā prasīja “Prozas fermentācijas” nolikums, autorei ir izdevies apvienot žanru ar visai ikdienišķu sadzīvi, kas ir stāsta veiksme. Eh, kā šāda žanra stāstiem, kur katrs vārds ir būtisks, nodara pāri hronometra diktēta steiga!

Marika Indāne – “Kapusvētki”

Pārdomas, vērojumi, noklausīti dialogi latviešu mentālajā festivālā “Kapu svētkos”. Viss jau atbilst Veļu laika noskaņai, pat skaistais sarkasms, taču pietrūka neparastāka skatījuma uz vispārzināmo, un arī lasījums monotons.

Gundega Rezevska – “Kaija”

Kārtējais pārdomu stāsts, šoreiz – piektdienā un pie jūras. Atmiņas par mirušo tēvu, kā jau dievainēs. Ja divi tādi darbi sagadās viens aiz otra, klausītājam grūti pārslēgties… Ambivalenti epiteti: “…glauda asos, nopulētos zvaigznes stūrus”.

Ligita Paegle – “Diskomgugolācija” (fobija – bailes zaudēt interneta savienojumu)

Ne tik tālā nākotnē, kad jaunatne izlīdzas tikai ar robotiem, zēnam apstākļi spiež aplikt kaklasaiti, bet viņš neprot to sasiet, tālab pēc padoma pirmo reizi dzīvē dodas uz… bibliotēku, kas viņam izvēršas par baisu piedzīvojumu! Asprātīgs, pārsteidzošs autores redzējums; stāsts, kurš nudien var kļūt pat realitāti.

Ieva Ķilla – “Kas tur ir?”

Fragments no lielāka darba, tāpēc pagrūti uztvert pamatvēstījumu. Daudz apceres, refleksiju (“es un balsis”, “kad es aizgāju no sevis” utml.), bet pat bez sižeta aprisēm tās ir saistošas, uzteicami pierakstītas. Ieva saņēma žurnāla “Domuzīme” specbalvu.

Dzintars Hmieļevskis – “Mazpilsētas romance”

Arī fragments no lielāka darba, taču spilgts, asprātīgs, ar labsirdīgu humoru. Par “blakni”, ko parasti izvēlamies nevien neaprakstīt, bet pat neredzēt – par bomžu mīlniekiem. Tukumnieku favorītstāsts, – uzdāvinājām Dzintaram almanahu “Kungs Tukums”.

Gunita Boka – “Mīlestības Lāsts”

Klasisks (no vārda klase) stāstiņš par skolnieces un skolotāja mīlestību. Ja domātas mūsdienas, tad tas ir kriminālžanrs…

Evija Martukāne – fragmenti no stāsta “Volodja”

Aktuāla tēma, turklāt ne pārāk bieži aplūkota – probācija. Viegls, humora iekrāsots stāstījums bez uzspiestas morāles. Šis bija otrs tukumnieku favorīts, tāpēc prieks, ka “Volodja” ieguva Ventspils rakstnieku mājas specbalvu.

Gvido Drage – “Mežainis”

Prozas lasījumu drāma, ja pat 5000 zīmju stāstu nav iespējams nolasīt atvēlētajās 5 minūtēs, un tas nav pārmetums autoram. Šis stāsts Tukuma prozas lasījumos “Prozas fermentācija” saņēma 2 žūrijas balvas, turklāt žūrija tajā saskatīja līdzības ar Aleksandra Grīna darbiem. “Mežainis” ieguva Ventspils muzeja simpātiju balvu.

Gunta Šnipke – fragments no stāsta “Anntante un citi zvēri”

Ak, cik žēl, ka klausītāju uzmanība nav bezgalīga! Žūrijas vērtējums (šis bija otrs galvenās balvas ieguvējs) liek ticēt rakstītā vērtīgumam, ko diemžēl aizēnoja autores nekautrā sadarbība ar iesnām un klepu, kas vairāku stundu garumā nešaubīgi bija pamanāmākais “lasījums”.

Ingrīda Zaķe “Simtgades pilsētas”

Ironisks skatījums uz administratīvi teritoriālo reformu, spēlējoties ar apdzīvotu vietu nosaukumiem. Stāsts iederētos kādas reģionālās avīzes humora stūrīti, jo iecerēts kā ļoti asprātīgs. Oriģināli izteicieni: “…bērdams vārdus kā pārgatavojušos graudus apcirknī”, “kastaņi no vēju tirināta koka” u.c.